Josef Fischer

abt1755 - ?

.

Castohostice, Czech Republic Flag

Not a Direct Ancestor

Parents:    

Place of Birth:  

Midwife:   

Baptised: 

Godparents: 

Occupation:   

Residence:  

Spouse:    

 

Children:    

           

Siblings:   

                 

                 

                  

                  

                 

               

Cause of Death:

Burial Date: 

 

Lorenz Fischer and Marina

Czastohostitz, Moravia

N/A

8 March 1755, in Czastohostitz, Moravia

Jacobus Negedik & Marina Janauschova of Laaz. 

N/A​

N/A

N/A

N/A

Paul Fischer (1745 - Nov 9, 1803)  baptized 27 June 1745 

Anna Fischer, baptized 17 June 1747 

Andreas Fischer, baptized 25 November 1743 

Maria Christina Fischer, baptized 24 June 1751 

Marina Fischer, baptised 29 October 1752 

Jacob Fischer, baptized 8 June 1749 

Catharina Fischer, baptized 10 December 1758 

N/A

N/A